Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Roman Hoffmann

Członek Zarządu – Agnieszka Potok

Członek Zarządu – Halina Woźniak