Dokumenty Fundacji

Fundacja KAGI została zarejestrowana 27.05.2011 w Warszawie i oprócz działałności statutowej może prowadzić również działałność gospodarczą.

Dokumenty rejestracyjne Fundacji:

Wpis do KRS

NIP

REGON

Przejdź do treści