Kontakt

Fundacja KAGI

ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa

Adres siedziby: ul. Piskorska 1B, 02-495 Warszawa

KRS: 00000387659
NIP: 522-297-98-89

e:mail: biuro@kagi.org.pl

Biuro Fundacji: p. Agnieszka Kułach

Zarząd Fundacji: p. Agnieszka Potok tel. 516 103 333

Konto Fundacji:

Mbank 54 1140 2004 0000 3702 7737 1615