Akademia AIKIDO

We współpracy z warszawskimi gminami od 2012 roku prowadzimy projekty szkolenia stacjonarnego Aikido dla dzieci i młodzieży.

Ze wsparcia korzystać mogą dzieci z gmin: Ursus, Ochota oraz Praga Południe. 

Aikido nie opiera się na zasadach współzawodnictwa. Uczestnicy zajęć nie biorą udziału w zawodach sportowych, ale weryfikują swoje umiejętności w czasie egzaminów technicznych i sprawnościowych.
Wśród dzieci i młodzieży bardzo ważne jest kształtowanie prawidłowego rozwoju postawy, koordynacji ruchowej i cech motorycznych.

Zarówno dzieci jak i młodzież poszukują często zajęć sportowych dostosowanych do ich możliwości fizycznych, stopniowo zwiększających ich kondycję i sprawność. Wiele dzieci nie chce brać udziału w zawodach sportowych ale jednocześnie szkolić się i zdobywać nowe umiejętności. Dodatkowym aspektem jest możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach.
Dzieci i młodzież w obecnych czasach potrzebują również wiedzy na temat bezpiecznej samoobrony, ponieważ coraz częściej są narażane na przemoc fizyczną i werbalną.
Aikido łączy w sobie takie pojęcia jak sprawność, skuteczność i samoobrona z szacunkiem, spotkaniem z inną osobą, cierpliwością i samodoskonaleniem. Specyfiką aikido jest to, że uprawiać je może każdy. Nie ma znaczenia wiek, płeć czy kondycja czy sprawność. Wybitnie defensywny charakter tej sztuki oraz metody treningowe wpływają pozytywnie na niwelowanie występowania zachowań agresywnych. Aikido oferuje zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, poprawia kondycję, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wielostronny trening ruchowy pozytywnie wpływa również na eliminowanie deficytów związanych z integracją sensoryczną.

Jest to aktywna forma spędzania czasu i systematycznego treningu przy jednoczesnym nabieraniu umiejętności samoobrony.

Aikido nie opiera się na zasadach współzawodnictwa. Uczestnicy zajęć nie biorą udziału w zawodach sportowych, ale weryfikują swoje umiejętności w czasie egzaminów technicznych i sprawnościowych.

Tworząc projekt Akademii Aikido chcemy zachęcić dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież do aktywności ruchowej, która będzie spełniała następujące funkcje:

  • wyciszanie i rozładowywanie negatywnych emocji poprzez uczestnictwo w treningach (ruch powiązany z wdrażaniem
  • zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie)
  • rozwijanie naturalnych potrzeb ruchowym dzieci i młodzieży, systematyczny rozwój fizyczny
  • integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk w oparciu o naukę japońskich sztuk walki,
  • włączenie w działania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (działania integrujące i włączające dzieci do pracy
  • w grupie, praca w kierunku poprawy integracji sensorycznej)
  • poprawa poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia własnej wartości
  • zapoznanie z kulturą Japonii.
Przejdź do treści