Projekty publiczne

Rok 2023 – 2025 – prowadzenie zintegrowanych działań pedagogiczno – terapeutycznych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia „Spadochron Bemowo” Edycja 2

Rok 2023 – Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców dzieci i kadry z warszawskich przedszkoli i szkół” „Słucha ale czy słyszy. Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – kiedy słyszy ale nie rozumie. Wpływ przetwarzania słuchowego na trudności szkolne”.

Rok 2022 i 2023 – Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców dzieci i kadry z warszawskich przedszkoli i szkół” Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole? Sensoryczna gotowość szkolna – warsztaty „

Rok 2022 i 2023 – Działania społeczne, edukacyjne, psychologiczne i zdrowotne (z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych) w tym działania mające na celu ograniczenie skutków problemów społecznych, które skumulowały się podczas pandemii Covid19” oraz w wyniku działań wojennych na Ukrainie – prowadzenie konsultacji psychologicznych, wsparcia edukacyjnego, konsultacji SI, fizjoterapeutycznych, diagnostyki min. Neuroflow, Johansen, MOXO i in.

Rok 2021 – Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców dzieci i kadry z warszawskich przedszkoli ” Sensoryczna gotowość szkolna”

Rok 2020/22 – prowadzenie zintegrowanych działań pedagogiczno – terapeutycznych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia „Spadochron Bemowo”

Rok 2020/22-  ,,Interaktywnie zintegrowani ” – prowadzanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej

Rok 2020 i 21 – Działania społeczne, edukacyjne, psychologiczne i zdrowotne (z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych) w tym działania mające na celu ograniczenie skutków problemów społecznych, które skumulowały się podczas pandemii Covid19” – prowadzenie konsultacji psychologicznych, wsparcia edukacyjnego, konsultacji SI, fizjoterapeutycznych, Neuroflow oraz zajęcia usprawniające

Rok 2020/21 – Prowadzenie konsultacji oraz indywidualnych zajęć integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 3-6 lat objętych projektem „Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy” 

Rok 2020 – Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus i Ochota

Rok 2019 „Integracja sensoryczna warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka” – bezpłatne konsultacje dla rodziców

Rok 2019 – Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus, Ochota i Praga Południe

Rok 2018/19– Projekt „Jutro Idę do Szkoły” terapia SI dla dzieci na terenie dzielnicy Ursus.

Rok 2018/19– Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus i Ochota

05. 2017 – 12. 2019 – prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze dziecięcych stref wsparcia „STONOGA”.  
Diagnozy i terapie wspomagające rozwój dziecka w wieku szkolnym (wsparcie procesu edukacji) oraz  „Aikido jako droga do reintegracji społecznej” – w ramach LSW, w konsorcjum „Stacja Ursus 2″” STACJA URSUS 2”.

Rok 2017– Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus i Ochota

Rok 2016– Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus i Ochota

1.07. 2014 – 30.06. 2016 – prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze dziecięcych stref wsparcia „STONOGA”.  Fundacja KAGI, która swoim działaniem obejęła dwie warszawskie dzielnice, Ochotę i Ursus, dołączyła do konsorcjów z ofertą o nazwie „Aikido jako droga do reintegracji społecznej”.
Fundacja prowadzi działania w ramach dwóch konsorcjów – ” Stacja Ursus” i „Razem z Ochotą”, których oferty pomyślnie przeszły proces weryfikacji i tym samym uzyskały zielone światło do działania.

Rok 2015– Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus.

1 stycznia – 30 czerwca 2014 – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży  – Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus.

Przejdź do treści