Spadochron Bemowo

Spadochron Bemowo to partnerstwo organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Bemowo, które łączy działania własne i instytucji (szkoły podstawowe, OPS, placówka wsparcia dziennego) na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

Celem działań jest udzielanie bezpłatnego wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w obszarze psychologicznym, edukacyjnym, specjalistycznym, profilaktycznym, społecznym.

Chcemy, aby udział w naszych zajęciach spowodował wzrost umiejętności i kompetencji szkolnych, społecznych, osobistych uczestnika i tym samym przyczynił się do poprawy jakości jego życia. Życzymy sobie samych zadowolonych uczestników, bo Wasz uśmiech będzie naszą radością.

Pierwszy etap naszej działalności zaplanowany był na okres: od października 2020 do grudnia 2022 r.

Od września 2023 do grudnia 2025  prowadzimy drugą edycję projektu. 

W ramach projekty Spadochron Bemowo prowadzimy szeroko zakrojone działania terapeutyczne, diagnostyczne, pedagogiczne. Należą do nich: integracja sensoryczna, diagnostyka SI, diagnostyka przetwarzania słuchowego, diagnostyka pedagogiczno – psychologiczna (IDS-2, Stanford Binet, MOXO, ADOS), terapię indywidualna, zajęcia grupowe TUS. 

Naszymi partnerami w Lokalnym Systemie Wsparcia są: Ośrodek Profilaktyczno – Wychowawczy MICHAEL oraz Stowarzyszenie Drzewko.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie  www.spadochronbemowo.org.pl

Przejdź do treści