Rodzinny Parasol

AKTUALNIE OCZEKUJEMY NA INFORMACJE NT. WZNOWIENIA PROJEKTU NA ROK 2023.

Od 4 maja do 16 grudnia 2022 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, prowadziło kolejną edycję projektu wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci od 4 roku życia zamieszkujących na terenie dzielnicy Ursus.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich czasem próby oraz utraty możliwości życia i działania w zwykłym trybie. Dzisiaj zmagamy się z konsekwencjami utraty równowagi psychicznej, emocjonalnej,  ale też stabilności finansowej.  Wiele osób potrzebuje pomocy w przywróceniu równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego.

Dlatego wychodzimy Państwu naprzeciw z propozycją wzięcia udziału w  działaniach, które będą odbywały się bezpłatnie w siedzibach naszych organizacji na terenie Ursusa.

Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

Zajęcia i spotkania odbywają się w Ursusie w lokalizacjach:

 • Fundacja Kagi ul. Stanisława Bodycha 116, 2 piętro
 • Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Klub IRS – Acherówka ul. Walerego Sławka 2
 • Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS)

Fundacja KAGI  – zgłoszenia przez formularz:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Spotkania z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych i rodzinnych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem, izolacją społeczną, problemami wychowawczymi, wieku dorastania
  i inne)
 • Konsultacja Integracja Sensoryczna –  (dzieci 4-8 lat)jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu (JEDNO SPOTKANIE KONSULTACYJNE)
  Konsultacja Fizjoterapia – (dzieci od 5 roku życia) –
  jeżeli  uważasz, że Twoje dziecko ma problemy z postawą ciała, stawianiem stóp, prawidłowym chodzeniem – LISTA REZERWOWA
  Diagnoza Neuroflow –
  (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dzieci ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu – LISTA REZERWOWA
  Terapia neurologopedyczna – dla dzieci od 5 roku życia – mających poważne trudności z mową czynną.
 • Reedukacja dla dzieci wczesnoszkolnych 
 • Terapia integracji Sensorycznej  – dla dzieci z aktualną diagnozą SI (pakiet zajęć) – LISTA REZERWOWA

Stowarzyszenie Przymierze RODZIN – Klub IRS ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie (np. Rodzinny Parasol – Bajkoterapia)

 • Terapia zajęciowa
 • Warsztaty rozwojowe dla Rodziców (komunikacja w rodzinie, style przywiązania, sztuka słuchania i opowiadania, komunikacja bez przemocy)
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ( 7-9 lat)
 • Warsztaty ceramiczne, ziołolecznictwa, sportowe

Stowarzyszenie SIMUL ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie (np. Rodzinny Parasol – Coaching)

 • Coaching dla rodziców
  (miejsce, gdzie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym uzyskają pomoc w zakresie szkolnych trudności adaptacyjnych oraz wzmacniania kompetencji rodzicielskich)
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Online dla dorosłych i starszej młodzieży, stacjonarne dla dzieci (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)
 • Socjoterapiagrupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 9 roku życia. (dla dzieci którym trudno odnaleźć się w grupie rówieśniczej)

 

 

Przejdź do treści