Od 1 lipca do 16 grudnia 2021 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, będzie prowadziło projekt wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci od 4 roku życia zamieszkujących na terenie dzielnicy Ursus.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich czasem próby oraz utraty możliwości życia i działania w zwykłym trybie. Dzisiaj zmagamy się z konsekwencjami utraty równowagi psychicznej, emocjonalnej,  ale też stabilności finansowej.  Wiele osób potrzebuje pomocy w przywróceniu równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego.

Dlatego wychodzimy Państwu naprzeciw z propozycją wzięcia udziału w  działaniach, które będą odbywały się bezpłatnie w siedzibach naszych organizacji na terenie Ursusa.

Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

Zajęcia i spotkania odbywają się w Ursusie w lokalizacjach:

 • Fundacja Kagi ul. Piskorska 1b (wejście od podwórza za kamienicą przy Regulskiej 36)
 • Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Klub IRS – Acherówka ul. Walerego Sławka 2
 • Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS)

Fundacja KAGI  – zgłoszenia przez formularz:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Online dla dorosłych i starszej młodzieży, stacjonarne dla dzieci (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)
 • Konsultacja Integracja Sensoryczna –  (dzieci 4-8 lat)jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu (JEDNO SPOTKANIE KONSULTACYJNE)
  Konsultacja Fizjoterapia – (dzieci od 5 roku życia) –
  jeżeli  uważasz, że Twoje dziecko ma problemy z postawą ciała, stawianiem stóp, prawidłowym chodzeniem
  Diagnoza Neuroflow –
  (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dzieci ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu (badanie dla dzieci po audiometrii – z prawidłowym słuchem)
 • Diagnoza metodą Johansena IAS (dzieci od 4 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko jest nadwrażliwe słuchowo, reaguje nadmiernie na hałas (badanie dla dzieci po audiometrii – z prawidłowym słuchem)
  Terapia neurologopedyczna – dla dzieci od 5 roku życia – mających poważne trudności z mową czynną.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (od 6 r.ż) zajęcia grupowe dla dzieci, które mają trudności z radzeniem sobie w relacjach społecznych
 • Program „Genki znaczy Zdrowy” dla dziecizajęcia ruchowo – korekcyjne w małej grupie dla dzieci od 6 roku życia.
 • Program „Genki znaczy Zdrowy” dorosłychzajęcia ruchowe dla dorosłych, którzy czują, że dobrze zrobiłoby im trochę ruchu, ale nie są gotowi na wyczyn 🙂

Stowarzyszenie Przymierze RODZIN – Klub IRS ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie (np. Rodzinny Parasol – Bajkoterapia)

 • Bajkoterapia
 • Warsztaty rozwojowe dla Rodziców (kominikacja w rodzinie, style przywiązania, sztuka słuchania i opowiadania, komunikacja bez przemocy)
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ( 7-9 lat)
 • Warsztaty dla rodziców nastolatków ” Racja czy relacja”
 • Warsztaty ceramiczne, ziołolecznictwa

Stowarzyszenie SIMUL ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie (np. Rodzinny Parasol – Coaching)

 • Coaching dla rodziców
  (miejsce, gdzie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym uzyskają pomoc w zakresie szkolnych trudności adaptacyjnych oraz wzmacniania kompetencji rodzicielskich)
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Online dla dorosłych i starszej młodzieży, stacjonarne dla dzieci (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce (młodsze klasy szkoły podstawowej)
 • Socjoterapiagrupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 9 roku życia. (dla dzieci którym trudno odnaleźć się w grupie rówieśniczej)
 • Warsztaty Rodzinnewsparcie i integracja – cykliczne warsztaty dla rodziców z dziećmi, gdzie będą mogli porozmawiać we własnym gronie, podzielić się swoimi wątpliwościami, zasięgnąć porady specjalistów z rożnych dziedzin.