Rodzinny Parasol

OBECNIE PROJEKT JEST ZAKOŃCZONY – CZEKAMY NA DECYZJĘ O MOŻLIWOŚCI WZNOWIENIA DZIAŁAŃ W 2024 r.

Od 10 września do 15 grudnia 2023 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, prowadziło kolejną edycję projektu wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany był do rodziców i dzieci od 4 roku życia zamieszkujących na terenie dzielnicy Ursus.

Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Dzielnicy Ursus.

Zajęcia i spotkania odbywają się w Ursusie w lokalizacjach:

 • Fundacja Kagi ul. Stanisława Bodycha 116, 2 piętro
 • Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Klub IRS – Acherówka ul. Walerego Sławka 2
 • Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS)

Fundacja KAGI  – kliknij tutaj i zgłoś się przez EMAIL

Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie, imię i nazwisko dziecka, wiek, nr. telefonu (np. Rodzinny Parasol – Diagnoza Neuroflow)

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Spotkania z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych i rodzinnych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem, izolacją społeczną, problemami wychowawczymi, wieku dorastania i inne)
 • Konsultacja / diagnoza Integracja Sensoryczna –  (dzieci 4-8 lat)jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu
  Diagnoza Neuroflow –
  (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu 
 • Diagnoza ADHD test MOXO
 • Konsultacja / terapia logopedyczna – dla dzieci od 4 roku życia – mających poważne trudności z mową czynną.
 • Reedukacja / terapia pedagogiczna dla dzieci wczesnoszkolnych 
 • Terapia integracji Sensorycznej  – dla dzieci z aktualną diagnozą SI (pakiet zajęć) – LISTA REZERWOWA
 • Terapia ręki 
 • Trening budowania pewności siebie dla dzieci i młodzieży (metodą dramy) 
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Warsztaty tematyczne dla rodziców

Stowarzyszenie Przymierze RODZIN – Klub IRS ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie, imię i nazwisko dziecka, wiek, nr. telefonu (np. Rodzinny Parasol – Arteterapia)

 • Arteterapia
 • Warsztaty rozwojowe dla rodziców (komunikacja w rodzinie, style przywiązania, sztuka słuchania i opowiadania, komunikacja bez przemocy)
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ( 7-9 lat)
 • Konsultacje indywidualne

Stowarzyszenie SIMUL ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ EMAIL
Zgłaszając się przez e:mail podaj w tytule nazwę projektu i wybrane działanie, imię i nazwisko dziecka, wiek, nr. telefonu (np. Rodzinny Parasol – Socjoterapia)

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Online dla dorosłych i starszej młodzieży, stacjonarne dla dzieci (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)
 • Socjoterapiagrupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 9 roku życia. (dla dzieci którym trudno odnaleźć się w grupie rówieśniczej)

 

 

Przejdź do treści