Interaktywnie Zintegrowani

Projekt Interaktywnie Zintegrowani (2019 – 2022) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Zadanie, które realizujemy polega na prowadzaniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej w placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus.

Uczestnikami projektu są dzieci ze szkół podstawowych które mają różnego typu trudności edukacyjne wynikające z deficytów rozwojowych. 

Terapią objęte jest 75 dzieci ( 225o godzin zajęć).

Zajęcia prowadzimy w ursusowskich szkołach oraz w naszej Poradni Kluczyk.

Projekt kończy się w czerwcu 2022 r.

Przejdź do treści