O Fundacji

Fundacja Kagi została założona w 2011 roku w celu propagowania idei wychowania przez trening BUDO na wielu płaszczyznach życia. Jej działanie ma na celu wspieranie i upowszechnianie nauczania aikido w Polsce i zagranicą wśród dzieci i dorosłych oraz przybliżanie im kultury Japonii. Dzięki swojej unikalnej filozofii oraz szerokiemu wachlarzowi ćwiczeń, aikido przeniesione na grunt europejski, w rekach dobrego instruktora – pedagoga  jest ciągle niedocenianym środkiem zarówno rozwoju osobistego jak i terapii psychicznej i ruchowej.
Fundacja opiera swoją działalność między innymi na bezpośrednim kontakcie z  Aikido World Headquarters Hombu Dojo w Tokyo oraz współpracy z organizacjami i klubami aikido z Polski i zagranicy.

Pomysłodawcami powstania Fundacji byli Sensei Roman Hoffmann 6 dan – jeden z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych pedagogów – instruktorów aikido w Polsce, który sztukami walki zajmuje się ponad 30 lat oraz Agnieszka Potok 5 dan, instruktor aikido – pedagog, która z aikido związana jest od ponad 20 lat. Do grona współpracowników zaprosiliśmy najlepszych instruktorów aikido z całej Polski, którzy na co dzień pracując w klubach z zaangażowaniem budują środowisko przyjazne zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

W miarę rozwoju Fundacji grono naszych współpracowników znacząco się powiększyło. Wspołpracujemy nie tylko z instruktorami Aikido ale też z pedagogami, terapeutami, psychologami. Fundacja prowadzi Poradnię Kluczyk, która udziela pomocy specjalistycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym.

 

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest :

 1. Celem Fundacji jest :
  1. podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej,  poprzez sport, rekreację, wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i turystykę
  2. rozwój i upowszechnianie wychowania oraz edukacji przez sport i rekreację
  3. podejmowanie i popieranie inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz   formami terapii ruchowej i zajęciowej
  4. działalność oświatowo-kulturalna, ukierunkowana na dzieci i młodzież i dorosłych.
  5. wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki
  6. pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od środków zmieniających świadomość w tym środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy

 

 1. ochronę i promocję zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
 2. fundowanie stypendiów, pomoc rzeczową i finansową dla dzieci i młodzieży wykazujących szczególne uzdolnienia oraz dla trenerów i instruktorów
 3. prowadzenie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym
 4. współpracę z organami administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej,
 5. wspieranie jednostek organizacyjnych:
 • których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 • które zajmują się działalnością z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych i ich integracją ze środowiskiem.
Przejdź do treści