Obozy

Jednym z ważniejszych działań Fundacji jest organizacja czasu wolnego w formie obozów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obozy letnie, zimowe i weekendowe wyjazdy służą integracji, poprawie kondycji fizycznej ale także pozwalają realizować wiele celów wychowawczych i pedagogicznych. Każdy z obozów ma inne założenia, swój rytm i zasady.

Co roku organizujemy Letnią Szkołę Aikido dla Dzieci i Młodzieży, w której udział bierze 140 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Specjalnie przygotowany program wychowawczy i sportowy uwzględnia potrzeby zarówno najmłodszych jak i starszych aikidoków.

Przejdź do treści