Od 15 września do 15 grudnia 2020 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, będzie prowadziło projekt wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci od 4 roku życia. 

Ten czas, dla wszystkich był czasem próby oraz utraty możliwości życia i działania w zwykłym trybie. Dzisiaj borykamy się z zaległościami w sprawach, które odłożyliśmy na później, potrzebujemy pomocy w przywróceniu równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego.

Dlatego wychodzimy Państwu naprzeciw z propozycją wzięcia udziału w  działaniach, które będą odbywały się bezpłatnie w siedzibach naszych organizacji na terenie Ursusa.

Udział w projekcie jest  DARMOWY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

Zajęcia i spotkania odbywają się w Ursusie w lokalizacjach:

 • Fundacja Kagi ul. Piskorska 1b (wejście od podwórza za kamienicą przy Regulskiej 36)
 • Świetlica „U Edmunda” ul. Warszawska 27 (na tyłach boiska SP nr 11)
 • Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS)

W zintegrowanych działaniach znajdują się:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

(wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)

ZGŁOSZENIA:

Fundacja KAGI – zgłoś się na listę rezerwową

Świetlica „U Edmunda” ul. Warszawska 27 (na tyłach boiska SP nr 11), tel. 511 319 781  – zgłoś się na listę rezerwową 

Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS) tel. 503940984 – wolne miejsca – ZGŁOŚ SIĘ

 

 • Coaching dla rodziców

(miejsce, gdzie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym uzyskają pomoc w zakresie szkolnych trudności adaptacyjnych oraz wzmacniania kompetencji rodzicielskich)

ZGŁOSZENIA: Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS) tel. 503940984 – wolne miejsca – ZGŁOŚ SIĘ

 

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce (młodsze klasy szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIA: Stowarzyszenie Simul ul. Prawnicza 54 (budynek OPS) –  zgłoś się na listę rezerwową

 

 • KONSULTACJE I DIAGNOZY: indywidualne spotkania terapeuty z dzieckiem i rodzicem pozwalające przyjrzeć się i zbadać problem dziecka, wystawić opinię lub diagnozę, sformułować zalecenia do pracy 
  Konsultacja Integracja Sensoryczna –  (dzieci od 4 roku życia)
  jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu 
  Konsultacja Fizjoterapia – (dzieci od 5 roku życia) –
  jeżeli  uważasz, że Twoje dziecko ma problemy z postawą ciała, stawianiem stóp, prawidłowym chodzeniem
  Diagnoza Neuroflow –
  (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dzieci ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu (badanie dla dzieci po audiometrii – z prawidłowym słuchem)

ZGŁOSZENIA: PORADNIA KLUCZYK ul. Piskorska 1b (wejście od podwórza za kamienicą przy Regulskiej 36)  PRZEJDŹ na stronę zapisów na konsultacje 

 

 • Program „Genki znaczy Zdrowy” dla dziecikonsultacje dietetyczne (przy problemach z prawidłowym odżywianiem) połączone z 3 miesięcznymi zajęciami ruchowymi

ZGŁOSZENIA: PORADNIA KLUCZYK ul. Piskorska 1b (wejście od podwórza za kamienicą przy Regulskiej 36) tel.  531 399 745 – PRZEJDŹ na stronę zapisów na konsultacje dietetyczne 

 

 • Zajęcia sportowe – ruchowe dla dzieci by pokazać, że ruch daje radość, energię i że warto wstać sprzed ekranu… dzieci w wieku 6 – 9 lat.

ZGŁOSZENIA: Fundacja Kagi ul. Piskorska 1b (wejście od podwórza za kamienicą przy Regulskiej 36), tel.  531 399 745  – ZGŁOŚ SIĘ

 

 • Zajęcia z rysunku przyspieszony, sobotni kurs rysowania dla wszystkich

ZGŁOSZENIA:  Świetlica „U Edmunda” ul. Warszawska 27 (na tyłach boiska SP nr 11), tel. 511 319 781  –ZGŁOŚ SIĘ