Projekty publiczne

1.07.2014 – 30.06.2016

1.07. 2014 – 30.06. 2016 – prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze dziecięcych stref wsparcia „STONOGA”.  Fundacja KAGI, która swoim działaniem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Ochotę i Ursus, dołączyła do konsorcjów z ofertą o nazwie „Aikido jako droga do reintegracji społecznej”.
Fundacja prowadzi działania w ramach dwóch konsorcjów – ” Stacja Ursus” i „Razem z Ochotą”, których oferty pomyślnie przeszły proces weryfikacji i tym samym uzyskały zielone światło do działania.

Przejdź do treści