Poradnia KLUCZYK

Poradnia KLUCZYK to najnowsza oferta Fundacji skierowana do najmłodszych. Zapraszamy dzieci z problemami rozwojowymi do w pełni wyposażonej pracowni Integracji Sensorycznej na diagnozę i terapię SI. Prowadzimy również terapię ręki, terapię integracji bilateralnej a wkrótce również diagnozę i terapię Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego wg metody Neuroflow. W planach jest również poszerzenie oferty poradni o innych specjalistów takich jak logopeda czy psycholog.